toukokuu 27, 2017

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Lockdown Games Oy:
Hopeatie 2 c 9
33470 Ylöjärvi
Y:Tunnus 2783068-8

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Eero Kaipila

3. Rekisterin nimi
Lockdown Tampere ajanvarausjärjestelmä varauskalenteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
-Ajanvarausjärjestelmään tallenetaan nimi, puhelinnumero sekä sähköposti,
tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakasuhteen ylläpitoon ja palvelun tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
-Yksityiskäyttäjän perustiedot: nimi, sähköposti, puhelinnumero
-Yrityskäyttäjän perustiedot: yrityksen nimi,yhteyshenkilö, yhteyshenkilön puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet
-Rekisteröidyn itsensä rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä pidetään ajanvarausjärjestelmässä.